ΕΝΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΝΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Χ.ΤΡΙΚΟΥΠΗ 38 ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 45332
TΗΛ. +30 2651 022262
ΦΑΞ +30 2651 077941
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ
Αρ. ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ  
ΟΝΟΜΑ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ Κος ΒΑΚΑΛΗΣ
e-mail -
web site -