ΠΟΣΟΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΡΑΣΕΩΝ

Έτος: 1997-1998

  1. Έργα για λογαριασμό των επιχειρήσεων
  2. Ευρωπαϊκά προγράμματα αναβάθμισης επιχειρηματικότητας
  3. Υπηρεσίες προς τους φορείς
  4. Άλλες υπηρεσίες

 

Έτος: 2000

  1. Αποτελέσματα δράσεων και έργων, έτους 2000

 


 

1. ΕΡΓΑ ΓΙΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

Α/Α ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΑ ΗΜ. ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ.
1-4 Ε.Π.Β , υποπρόγραμμα 4, μέτρο 2 Εκπονύθηκαν 4 σχέδια για 4 νέες επιχειρήσεις 3/97
5-10 ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ Μ.Μ.Ε 94-97 Εκπονύθηκαν 6 σχέδια για 6 επιχειρήσεις 6/97
11-17 Π.Ε.Π 94-99 Εκπονύθηκαν 7 σχέδια για 7 επιχειρήσεις 6/97
18 Επιχ. Πρόγραμμα ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ -ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ 94-99, μέτρο 1.5 , ενέργεια 1.5. Εκπονύθηκαν 1 σχέδιο για 1 επιχείρηση 6/97
19-20 JOINT VENTURE PROGRAMME, facility 2 Εκπονύθηκαν 2 σχέδια για 2 επιχειρήσεις 9/97
21-22 ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΠΡΩΤ. INTERREG II 1994-97, μέτρο 4.2 Επιχ/κα Σχέδια Εκπονύθηκαν 2 σχέδια για 2 επιχειρήσεις 3/98
23-24 Μ.Μ.Ε ΕΜΠΟΡΙΚΗ - Ε.Π.Β , 4.2.10 Εκπονύθηκαν 2 σχέδια για 2 επιχειρήσεις 5/98
25 Επιχ/κο Πρόγραμμα Έρευνας & Τεχνολογίας. Υποπρόγραμμα 2, μέτρο 2.3, “Διατροφή” Εκπονύθηκαν 1 σχέδιο για 1 επιχείρηση 5/98
26 Ε.Π.Β, μέτρο 3 , υποπρόγραμμα 3, Δράση 5 :Βελτίωση συνθηκών Υγιεινής & Ασφαλείας Εκπονύθηκαν 1 σχέδιο για 1 επιχείρηση 12/97
27 Υποκατάσταση Συμβατικών Καυσίμων με Υγραέριο Εκπονύθηκαν 1 σχέδιο για 1 επιχείρηση 10/97
28 Π.Ε.Π Ηπείρου, Υποπρόγραμμα 2 : Αγροτική Ανάπτυξη - Ανάπτυξη Ορεινών όγκων , μέτρο 10 : Ενίσχυση Παραδοσιακής Βιοτεχνίας Εκπονύθηκαν 1 σχέδιο για 1 επιχείρηση 5/98
29 Ε.Π.Β “Ενίσχυση Επιχειρηματικότητας Γυναικών” Εκπονύθηκαν 1 σχέδιο για 1 επιχείρηση 9/98
30-31 ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ ΔΙΗΜΕΡΑ Εκπονύθηκαν 2 σχέδια για 2 επιχειρήσεις 11/97
32 ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ για ΑΛΒΑΝΙΑ Εκπονύθηκαν 1 σχέδιο για 1 επιχείρηση 11/97
33 Μελέτη : “ Ελλάδα : Επενδυτικές Ευκαιρίες κατασκευής ψυγείων εμφιαλωμένου νερού για την ευρωπαϊκή αγορά” Εκπονύθηκαν 1 σχέδιο για 1 επιχείρηση 8/98
34 Φάκελος ευρασυτεχνίας Εκπονύθηκαν 1 σχέδιο για 1 επιχείρηση 9/97
35 ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ για ΓΕΡΜΑΝΙΑ Εκπονύθηκαν 1 σχέδιο για 1 επιχείρηση 3/98

επιστροφή στην κορυφη

 

2. ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ
(υποβλήθηκαν σε συνεργασία με φορείς)

Α/Α ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΦΟΡΕΑΣ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΘΕΜΑΤΙΚΟ ΠΕΔΙΟ

ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ BIC

ΗΜ. ΥΠΟΒ.
1 FEOGA 6η Γ.Δ. της Ε.Ε. Γ.Γ.Π.Η. / 4Ν.Α. Ενεργοποίηση γυναικών υπαίθρου

Φορέα υλοποίησης

2 / 1997
2 LEONARDO 12η Γ.Δ. της Ε.Ε. ΣΥΛΛΟΓ. ΖΑΧ. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Εκπαίδευση Ζαχ. στην Ευρώπη

Φορέας υλοποίησης

3 / 1997
3 ADAPT Υπ. Εργασίας Γ.Γ.Π.Η. / ΠΑΝΕΠ. / ΟΤΕ Ηλεκτρονικό εμπόριο και ΜΜΕ

εταίρος

4 / 1997
4 ADAPT Υπ. Εργασίας ΓΣΕΕ / ΠΑΝΕΠ. / ΠΑΝΤΕΙΟ Ανάπτ. μεθόδων εκπ. εξ αποστάσεως

εταίρος

4 / 1997
5 ADAPT Υπ. Εργασίας 3 ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΑ (Τρίπολη, Έβρου, Ιωαννίνων) Υποστήριξη απασχόλησης & επιχειρηματικότητας των νέων

εταίρος

4 / 1997
6 ADAPT Υπ. Εργασίας Ελληνικά BICs κατάρτιση στελεχών επιχειρήσεων

εταίρος

4 / 1997
7 NOW Υπ. Εργασίας Επιμ. Πρέβεζας, ΤΕΔΚ, ΤΕΙ Ανάπτ. γυναικείων συνεταιρισμών

εταίρος

4 / 1997
8 INTERREG II Υπ. Εθν. Οικονομίας ΑΝΔΕΗ Υποστήριξη των επιχειρήσεων του νομού Ιωαννίνων

εταίρος

6 / 1997
9 RECITE
3 προγράμματα
16η Γ.Δ. της Ε.Ε. Ευρωπαίοι εταίροι Συνεργασία για τα κάτωθι θέματα:
α προώθηση προϊόντ γεωργ. Προελ
β. πρώθηση παραδ. Προόντων
γ. Συνεργ. Δημοσ./ιδιωτ. Τομέα

εταίρος

6 / 1997
10 ΕΠΕΤ ΙΙ Γ.Γ. Ε. Τ. 3 ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΑ (Αθηνών, Πειραιά, Ιωαννίνων), BIC Αττικής Ανάπτυξη ολοκληρωμένου συστήματος προώθησης Παραδοσιακών προϊόντων στο εξωτερικό

εταίρος

7 / 1997
11 ECOS OVRT. 16η Γ.Δ. της Ε.Ε. Εταίροι από Πορτογαλία / Ισπανία / Ιταλία & Δήμος Ιωαννίνων Δημιουργία δικτύου ανάπτυξης από κοινού marketing των προϊόντων

εταίρος

9 / 1997
12 RITTS 13η Γ.Δ. της Ε.Ε. ΓΓΠΗ Στρατηγικής μεταφοράς τεχνολογίας

φορέας υλοποίησης

12 / 1997
13 ECOS OVRT. 16η Γ.Δ. της Ε.Ε. Εταίροι από Πορτογαλία/Ισπανία/ Πολωνία & Δήμ. Πρέβεζας, ΑΣΗΚ Σύγχρονες παροχές υπηρεσιών στις ΜΜΕ

εταίρος

11 / 1998
14 ECOS OVRT. 16η Γ.Δ. της Ε.Ε. Εταίροι από Ιρλανδία / Αλβανία & Ν.Α. Θεσπρωτίας-Πρέβεζας/ΤΕΔΚ Πρέβεζας/Πανεπιστήμιο/ΑΣΗΚ Πληροφορική στους φορείς για καλύτερη παροχή υπηρεσιών

φορέας υλοποίησης

11 / 1998
15 ECOS OVRT. 16η Γ.Δ. της Ε.Ε. Εταίροι από Ιταλία / Αλβανία & ΓΓΠΗ/Πανεπιστήμιο/ Υποστήριξη των ΜΜΕ με σύγχρονες υπηρεσίες

φορέας υλοποίησης

11 / 1998
16 ECIP 1η Γ.Δ. της Ε.Ε   Επιχ. Συναντήσεις σε Κύπρο φορέας υλοποίησης

4 / 1998

17 JOP PHARE 1η Γ.Δ. της Ε.Ε.   Επιχ. Συναντήσεις σε Ρουμανία φορέας υλοποίησης

2 / 1998

18 JOP PHARE 1η Γ.Δ. της Ε.Ε. Επιμελητήριο Πρέβεζας Επιχ. Συναντήσεις σε Πολωνία φορέας υλοποίησης

3 / 1998

19 LEONARDO 12η Γ.Δ. της Ε.Ε. INTEGRATION Εκπ. σε διοίκηση της επιχείρηςης εταίρος

3 / 1998

20 ISPO 3η Γ.Δ. της Ε.Ε.   Καταγρ. συσ. Πληροφ. Αλβανίας εταίρος

6 / 1998

επιστροφή στην κορυφη

 

3. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ

Α/Α ΜΕΛΕΤΕΣ - ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ - ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΦΟΡΕΑΣ ΗΜ. ΥΠΟΒ.
1 Επισκέψεις σε 80 επιχειρήσεις με σκοπό:
α. Ενημέρωση για το BIC b. καταγραφή των αναγκών
Για εσωτερική χρήση από το BIC 8 / 97
2 Δημιουργία θερμοκοιτίδας (προκαταρτική μελέτη) Γ.Γ.Π. Ηπείρου 4 /9 7
3 Οργάνωση συναντήσεων Πολωνών - Ηπειρωτών επιχειρηματιών (σε Πρέβεζα, Πολωνία) Ν.Α.- Επιμελητήριο - Δήμο Πρέβεζας 11/97 και 5/98
4 Οργάνωση συνεδρίου με ΟΣΕ με θέμα “σιδηροδρομική σύνδεση της Ηπείρου” Επιμελητήριο Ιωαννίνων 9 / 97
5 Ιχθυοκαλλιέργειες Πρέβεζας (διαγνωστική μελέτη) Επιμελητήριο Πρέβεζας 8 / 98
6 Ιχθυοκαλλιέργειες Θεσπρωτίας (διαγνωστική μελέτη) Επιμελητήριο Θεσπρωτίας 8 / 98
7 Σχεδιασμός υλοποίησης μαρίνας Πρέβεζας Επιμελητήριο Πρέβεζας 9 / 98
8 Προτάσεις επιχειρηματικής αναβάθμισης (για το πακέτο ΣΑΝΤΕΡ) Επιμελητήρια Ηπείρου 9 / 98
9 “Ελλάδα-Ήπειρος: ένας ελκυστικός προορισμός για επένδυση στη Ευρώπη” Γ.Γ.Π. Ηπείρου 9 / 98

επιστροφή στην κορυφη

 

4. ΑΛΛΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

  1. ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΤΩΝ ΜΜΕ:

Έκδοση ανά τρίμηνο “ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ”, και αποστολή στα μέλη χορηγούς, σχετικά με τα προγράμματα χρηματοδότησης για τις ΜΜΕ (που δέχονται αιτήσεις, που πρόκειται να προκηρυχθούν στο άμεσο μέλλον).

 

  1. ΙΔΡΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥ “ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΤΙΣ ΒΡΥΞΕΛΛΕΣ”:

α. Δημιουργία της προγραμματικής σύμβασης ίδρυσης και λειτουργίας με της ΓΓΠΗ / 4 Ν.Α.
β. Ίδρυση του γραφείου, στελέχωση και διαχείριση του
γ. Οργάνωση των εγκαινίων του γραφείου στις Βρυξέλλες (Απρίλιος 1998)

 

  1. ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΣΕΛΙΔΑΣ INTERNET:

Δημιουργία σελίδας με τίτλο: BIC Ηπείρου & οι επιχειρήσεις χορηγοί” που περιλαμβάνει:
    α. Στοιχεία του BIC (νομική μορφή, χορηγοί, διεύθυνση κλπ.) / Γραφείου Ηπείρου στις Βρυξέλλες και προσφερόμενες υπηρεσίες.
    β. Κατάταξη των επιχειρήσεων-χορηγών ανά κλάδο και δημιουργία μίας σελίδας ανά επιχείρηση
    γ. Στοιχεία προγραμμάτων χρηματοδότησης των ΜΜΕ
    δ. Τα Ευρωπαϊκά προγράμματα "αναβάθμισης της επιχειρηματικότητας της Ηπείρου" στα οποία συμμετέχει το BIC.
    ε. Κατάλογος των μεγαλύτερων μεταποιητικών ΜΜΕ της Ηπείρου.

 

  1. ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΗΜΕΡΙΔΕΣ / ΣΥΝΕΔΡΙΑ:

1. Παρουσιάσεις στα επιμελητήρια “BIC και οι προσφερόμενες υπηρεσίες”
    (3) Επιμελητήριο Πρέβεζας (1) Επιμελητήριο Ηγουμενίτσας (1) Αίθουσα Σκουφά Άρτα
2. Συμμετοχή στα MONEY SHOW της Ηπείρου 1997,1998: παρουσίαση του BIC με stand και εισήγηση
3. Εισηγήσεις σε συνέδρια:
    α. Ανάπτυξη του Αμβρακικού, Άρτα 1997
    β. MONEY SHOW Αθήνας, Αθήνα 1998
    γ. 7th Congress of BICs, Φιλανδία, 1998
    δ. Βιωσιμότητα επιχειρήσεων νήσων, Λέσβος, 1998

επιστροφή στην κορυφή

 

5. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΡΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ ΕΤΟΥΣ 2000

Α/Α ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ

ΗΜΕΡ. ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ*
Α ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ & ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ  
1 Επιχειρηματικός οδηγός Ηπείρου (ελληνικά / αγγλικά) Ιανουάριος
2 Οδηγός Οικολογικού Τουρισμού (ελληνικά / αγγλικά / γερμανικά) Ιούνιος
Β ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΕΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ - ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ - ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ  
3 Βάση δεδομένων επιχειρήσεων Ηπείρου www.bicepirus.gr/business Ιούλιος

Συνεχιζόμενη δράση

4 Βάση δεδομένων Μεταποιητικών  Επιχειρήσεων www.bicepirus.gr/SMEs (ελληνικά / αγγλικά) Ιανουάριος

Συνεχιζόμενη δράση

5 Καινοτομία & Επιχειρηματικότητα www.bicepirus.gr/ris (ελληνικά / αγγλικά)  

Συνεχιζόμενη δράση

6 BIC Ηπείρου www.bicepirus.gr (ελληνικά / αγγλικά)

Συνεχιζόμενη δράση

7 Προγράμματα χρηματοδότησης επιχειρήσεων www.bicepirus.gr/invest  (ελληνικά / αγγλικά) Μάρτιος

Συνεχιζόμενη δράση

8 Προβολή οικολογικού τουρισμού www.ecotour-epirus.gr Σεπτέμβριος 

Συνεχιζόμενη δράση με την προσθήκη σελίδων για κάθε επισκ. χώρο κτλ.

Γ ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ    
9 Βάση δεδομένων & βιβλιοθήκη μελετών Ηπείρου Ιούλιος

Συνεχιζόμενη δράση

10 Βάση δεδομένων συναντήσεων με επιχειρηματίες  Μάιος

Συνεχιζόμενη δράση

11 Οδηγός νέων επιχειρηματιών Δεκέμβριος  
Δ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΣΕΜΙΝΑΡΙΩΝ - ΣΥΝΕΔΡΙΩΝ - ΗΜΕΡΙΔΩΝ    
12 Σεμινάρια για επιχειρηματίες με θέμα <<καινοτομία & εκσυγχρονισμός της ΜΜΕ>> Φεβρουάριος  
13 Ευρωπαϊκό συνέδριο διαπεριφερειακής συνεργασίας (Ιωάννινα, Μάρτιος, 2000) Μάρτιος

 

14 Συναντήσεις με θέμα <<καινοτομία & επιχειρηματικότητα>>   

Συνεχιζόμενη δράση

15 Συναντήσεις με θέμα <<Η Ήπειρος στη νέα χιλιετία>> (Απρίλιος 2000) Απρίλιος  
16 Συναντήσεις Ηπειρωτικών & Κυπριακών επιχειρήσεων τροφίμων και ποτών Ιούνιος  
ΣΤ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Σεπτέμβριος  
Ζ ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΣΕ ΣΥΝΕΔΡΙΑ - ΕΚΘΕΣΕΙΣ  

Συνεχιζόμενη δράση

Η ΥΠΟΒΟΛΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙΝΟΤΟΝΙΑΣ  

Συνεχιζόμενη δράση

* Οι συνεχιζόμενες ενέργειες και έργα προβλέπονται να συνεχισθούν τουλάχιστον για την επόμενη εξαετία 2000 – 2006.
*
Οι ιστοσελίδες ενημερώνονται κάθε μήνα. Οι παραπάνω δράσεις & έργα έχουν χρηματοδοτηθεί από τα προγράμματα:     RIS Ηπείρου (Γ.Δ. Πριφερ. Πολιτικής), Finestra  (Recite II πρόγραμμα, Γ.Δ. Περιφ. Πολιτικής) και ECIP – 3472 – FAC 1 (Γ.Δ. εξωτερικών σχέσεων). Περισσότερες πληροφορίες για τα εν λόγω προγράμματα στο αντίστοιχο link της ιστοσελίδας.
*
Πολλά έργα έχουν γίνει με την συνεργασία τοπικών φορέων & στελεχών, κυρίως δε του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων.

επιστροφή στην κορυφή

 

 

 

aar002.gif (737 bytes)