ΒΑΝΤΟΛΑΣ ΕΠΕ

 

Υπεύθυνος: Βαντόλας Θεόδωρος

Έτος ίδρυσης: 1985

Κύκλος εργασιών: 36 εκατομμύρια

Αριθμός εργαζομένων: 8

Δραστηριότητες: Κατασκευή και εμπορία σπορ ενδυμάτων.

 

Σχόλια: Ενδιαφέρον για εξαγωγή στην Ευρώπη.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

van11.JPG (41917 bytes)

 

van22.JPG (41492 bytes)