ΓΡΙΒΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ - ΑΤΟΜΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

Υπεύθυνος:ΑΠ. ΓΡΙΒΑΣ 
Διεύθυνση:Π. ΤΣΑΛΔΑΡΗ 97 ΠΡΕΒΕΖΑ 
Πόλη:ΠΡΕΒΕΖΑ Νομός:ΠΡΕΒΕΖΑΣ 
Τηλέφωνο:0682 026681 Fax: 
Έτος Ίδρυσης:1990     

Προσωπικό1996199719981999
Μόνιμο:
Εποχιακό:

Χώρος κτιρίων120m2 Όγκος κτιρίων0m3 

Δραστηριότητες Επιχείρησης
ΗΛ. ΕΙΔΗ - ΟΙΚΙΑΚΗ ΧΡΗΣΗ 

Σχόλια για τα παραγώμενα προϊόντα
ΤΙΜΕΣ ΛΙΑΝΙΚΗΣ 

Γενικά Σχόλια
ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ 

Οικονομικά στοιχεία1996199719981999
Κύκλος Εργασιών:45000000 48000000 35000000 45000000 
Κέρδη προ φόρων
Πάγιο Ενεργητικό
Κυκλοφορούν Ενεργητικό
'Ιδια Κεφάλαια
Υποχρεώσεις

Παραγώμενα Προϊόντα 1996199719981999  
ΗΛ. ΕΙΔΗ ΤΕΜ  

Πωλήσεις Προϊόντων1996199719981999  
ΗΛ. ΕΙΔΗ 100 120 130 ΤΕΜ  


Τα καταχωρημένα στοιχεία στη βάση δεδομένων προέρχονται από προσωπική συνέντευξη με τον επιχειρηματία και καταχωρούνται με σύμφωνη γνώμη αυτού

Τα οικονομικά στοιχεία των επιχειρήσεων καταχωρούνται με την σύμφωνη γνώμη των επιχειρηματιών