ΔΗΜΟΓΙΑΝΝΗΣ ΣΠΥΡΟΣ - ΑΤΟΜΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

Υπεύθυνος:Σ. ΔΗΜΟΓΙΑΝΝΗΣ 
Διεύθυνση:Δ.ΚΡΟΚΟΥ 42 
Πόλη:ΠΡΕΒΕΖΑ Νομός:ΠΡΕΒΕΖΑΣ 
Τηλέφωνο:0682 024843 Fax: 
Έτος Ίδρυσης:1999     

Προσωπικό1996199719981999
Μόνιμο:
Εποχιακό:

Χώρος κτιρίων150m2 Όγκος κτιρίων0m3 

Δραστηριότητες Επιχείρησης
ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ 

Σχόλια για τα παραγώμενα προϊόντα
ΤΙΜΕΣ ΛΙΑΝΙΚΗΣ 

Γενικά Σχόλια
ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ 

Παραγώμενα Προϊόντα 1996199719981999  
ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ   

Πωλήσεις Προϊόντων1996199719981999  
ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ   


Τα καταχωρημένα στοιχεία στη βάση δεδομένων προέρχονται από προσωπική συνέντευξη με τον επιχειρηματία και καταχωρούνται με σύμφωνη γνώμη αυτού

Τα οικονομικά στοιχεία των επιχειρήσεων καταχωρούνται με την σύμφωνη γνώμη των επιχειρηματιών