ΗΠΕΙΡΟΧΡΩΜ Α. ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΥΛΑ & ΣΙΑ - ΟΕ

Υπεύθυνος:ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΥΛΑΣ 
Διεύθυνση:ΒΙΠΕ 
Πόλη:ΙΩΑΝΝΙΝΑ Νομός:ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 
Τηλέφωνο:0651 057004 Fax:0651 037267 
Έτος Ίδρυσης:1990     

Προσωπικό1996199719981999
Μόνιμο:
Εποχιακό:    

Χώρος κτιρίων600m2 Όγκος κτιρίων9000m3 

Δραστηριότητες Επιχείρησης
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΧΡΩΜΑΤΟΣ 

Σχόλια για τα παραγώμενα προϊόντα
ΤΙΜΕΣ ΛΙΑΝΙΚΗΣ 

Γενικά Σχόλια
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΧΡΩΜΑΤΟΣ 


Τα καταχωρημένα στοιχεία στη βάση δεδομένων προέρχονται από προσωπική συνέντευξη με τον επιχειρηματία και καταχωρούνται με σύμφωνη γνώμη αυτού

Τα οικονομικά στοιχεία των επιχειρήσεων καταχωρούνται με την σύμφωνη γνώμη των επιχειρηματιών