ΚΑΡΑΝΙΚΑ ΓΕΩΡΓΙΑ - ΑΤΟΜΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

Υπεύθυνος:Γ. ΚΑΡΑΝΙΚΑ 
Διεύθυνση:ΕΘΝ. ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ 24 
Πόλη:ΠΡΕΒΕΖΑ Νομός:ΠΡΕΒΕΖΑΣ 
Τηλέφωνο:0682 026901 Fax: 
Έτος Ίδρυσης:1998     

Προσωπικό1996199719981999
Μόνιμο:
Εποχιακό:

Χώρος κτιρίων85m2 Όγκος κτιρίων0m3 

Δραστηριότητες Επιχείρησης
ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ ΑΡΤΟΠΟΙΪΑΣ 

Σχόλια για τα παραγώμενα προϊόντα
ΛΙΑΝΙΚΗ ΠΩΛΗΣΗ 

Γενικά Σχόλια
ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ 

Οικονομικά στοιχεία1996199719981999
Κύκλος Εργασιών:55000000 60000000 
Κέρδη προ φόρων
Πάγιο Ενεργητικό
Κυκλοφορούν Ενεργητικό
'Ιδια Κεφάλαια
Υποχρεώσεις

Παραγώμενα Προϊόντα 1996199719981999  
ΨΩΜΙ   
ΖΑΧΑΡΩΔΗ   
ΓΛΥΚΑ   

Πωλήσεις Προϊόντων1996199719981999  
ΨΩΜΙ   
ΖΑΧΑΡΩΔΗ   
ΓΛΥΚΑ   


Τα καταχωρημένα στοιχεία στη βάση δεδομένων προέρχονται από προσωπική συνέντευξη με τον επιχειρηματία και καταχωρούνται με σύμφωνη γνώμη αυτού

Τα οικονομικά στοιχεία των επιχειρήσεων καταχωρούνται με την σύμφωνη γνώμη των επιχειρηματιών