ΓΕΩΡΓΑΚΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ - ΑΤΟΜΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΙΣΗ

Υπεύθυνος:Σ. ΓΕΩΡΓΑΚΗΣ 
Διεύθυνση:ΧΡ. ΚΟΝΤΟΥ 46 
Πόλη:ΠΡΕΒΕΖΑ Νομός:ΠΡΕΒΕΖΑΣ 
Τηλέφωνο:0682 022169 Fax: 
Έτος Ίδρυσης:1972     

Προσωπικό1996199719981999
Μόνιμο:
Εποχιακό:

Χώρος κτιρίων42m2 Όγκος κτιρίων0m3 

Δραστηριότητες Επιχείρησης
ΛΕΥΚΑ ΕΙΔΗ, ΕΙΔΗ ΠΡΟΙΚΟΣ 

Σχόλια για τα παραγώμενα προϊόντα
ΤΙΜΕΣ ΛΙΑΝΙΚΗΣ 

Γενικά Σχόλια
ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ 

Οικονομικά στοιχεία1996199719981999
Κύκλος Εργασιών:7000000 8000000 9000000 10000000 
Κέρδη προ φόρων
Πάγιο Ενεργητικό
Κυκλοφορούν Ενεργητικό
'Ιδια Κεφάλαια
Υποχρεώσεις

Παραγώμενα Προϊόντα 1996199719981999  
ΕΙΔΗ ΠΡΟΙΚΟΣ   
ΛΕΥΚΑ ΕΙΔΗ   

Πωλήσεις Προϊόντων1996199719981999  
ΕΙΔΗ ΠΡΟΙΚΟΣ   
ΛΕΥΚΑ ΕΙΔΗ   


Τα καταχωρημένα στοιχεία στη βάση δεδομένων προέρχονται από προσωπική συνέντευξη με τον επιχειρηματία και καταχωρούνται με σύμφωνη γνώμη αυτού

Τα οικονομικά στοιχεία των επιχειρήσεων καταχωρούνται με την σύμφωνη γνώμη των επιχειρηματιών