ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ & ΣΙΑ - Ο.Ε.

Υπεύθυνος:Α. ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ 
Διεύθυνση:Π. ΤΣΑΛΔΑΡΗ 85 
Πόλη:ΠΡΕΒΕΖΑ Νομός:ΠΡΕΒΕΖΑΣ 
Τηλέφωνο: Fax: 
Έτος Ίδρυσης:1991     

Προσωπικό1996199719981999
Μόνιμο:
Εποχιακό:

Χώρος κτιρίων155m2 Όγκος κτιρίων0m3 

Δραστηριότητες Επιχείρησης
ΧΟΝΔΡΙΚΗ ΚΑΙ ΛΙΑΝΙΚΗ ΠΩΛΗΣΗ ΕΤΟΙΜΩΝ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ 

Σχόλια για τα παραγώμενα προϊόντα
ΤΙΜΕΣ ΛΙΑΝΙΚΗΣ 

Γενικά Σχόλια
ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ 

Οικονομικά στοιχεία1996199719981999
Κύκλος Εργασιών:30000000 31000000 35000000 40000000 
Κέρδη προ φόρων
Πάγιο Ενεργητικό
Κυκλοφορούν Ενεργητικό
'Ιδια Κεφάλαια
Υποχρεώσεις

Παραγώμενα Προϊόντα 1996199719981999  
ΕΤΟΙΜΑ ΕΝΔΥΜΑΤΑ   
ΡΟΥΧΑ   

Πωλήσεις Προϊόντων1996199719981999  
ΕΤΟΙΜΑ ΕΝΔΥΜΑΤΑ   
ΡΟΥΧΑ   


Τα καταχωρημένα στοιχεία στη βάση δεδομένων προέρχονται από προσωπική συνέντευξη με τον επιχειρηματία και καταχωρούνται με σύμφωνη γνώμη αυτού

Τα οικονομικά στοιχεία των επιχειρήσεων καταχωρούνται με την σύμφωνη γνώμη των επιχειρηματιών