ΛΑΖΑΡΗ ΕΛΕΝΑ - ΑΤΟΜΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΙΣΗ

Υπεύθυνος:Ε. ΛΑΖΑΡΗ 
Διεύθυνση:ΧΡ. ΚΟΝΤΟΥ 2 
Πόλη:ΠΡΕΒΕΖΑ Νομός:ΠΡΕΒΕΖΑΣ 
Τηλέφωνο:0682 024246 Fax: 
Έτος Ίδρυσης:1998     

Προσωπικό1996199719981999
Μόνιμο:
Εποχιακό:

Χώρος κτιρίων52m2 Όγκος κτιρίων0m3 

Δραστηριότητες Επιχείρησης
ΩΡΟΛΟΓΟΠΟΙΟΣ 

Σχόλια για τα παραγώμενα προϊόντα
ΤΙΜΕΣ ΛΙΑΝΙΚΗΣ 

Γενικά Σχόλια
ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ 

Παραγώμενα Προϊόντα 1996199719981999  
ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩ   
ΑΞΕΣΟΥΑΡ   
ΩΡΟΛΟΓΙΑ   

Πωλήσεις Προϊόντων1996199719981999  
ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩ   
ΑΞΕΣΟΥΑΡ   
ΩΡΟΛΟΓΙΑ   


Τα καταχωρημένα στοιχεία στη βάση δεδομένων προέρχονται από προσωπική συνέντευξη με τον επιχειρηματία και καταχωρούνται με σύμφωνη γνώμη αυτού

Τα οικονομικά στοιχεία των επιχειρήσεων καταχωρούνται με την σύμφωνη γνώμη των επιχειρηματιών