ΓΙΑΝΝΟΥΛΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ - ΑΤΟΜΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΙΣΗ

Υπεύθυνος:Κ. ΓΙΑΝΝΟΥΛΗ 
Διεύθυνση:Χ. ΚΟΝΤΟΥ 30 
Πόλη:ΠΡΕΒΕΖΑ Νομός:ΠΡΕΒΕΖΑΣ 
Τηλέφωνο:0682 025280 Fax: 
Έτος Ίδρυσης:2000     

Προσωπικό1996199719981999
Μόνιμο:
Εποχιακό:

Χώρος κτιρίων40m2 Όγκος κτιρίων0m3 

Δραστηριότητες Επιχείρησης
ΓΑΛΑΚΤΟΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΕΙΟ & ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΕΙΟΥ 

Σχόλια για τα παραγώμενα προϊόντα
ΤΙΜΕΣ ΛΙΑΝΙΚΗΣ 

Γενικά Σχόλια
ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ 

Παραγώμενα Προϊόντα 1996199719981999  
ΖΑΧΑΡΩΔΗ   
ΓΛΥΚΑ   
ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜ   

Πωλήσεις Προϊόντων1996199719981999  
ΖΑΧΑΡΩΔΗ   
ΓΛΥΚΑ   
ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜ   


Τα καταχωρημένα στοιχεία στη βάση δεδομένων προέρχονται από προσωπική συνέντευξη με τον επιχειρηματία και καταχωρούνται με σύμφωνη γνώμη αυτού

Τα οικονομικά στοιχεία των επιχειρήσεων καταχωρούνται με την σύμφωνη γνώμη των επιχειρηματιών