ΠΑΠΠΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ - ΑΤΟΜΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΙΣΗ

Υπεύθυνος:Β. ΠΑΠΠΑΣ 
Διεύθυνση:21ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 54 
Πόλη:ΠΡΕΒΕΖΑ Νομός:ΠΡΕΒΕΖΑΣ 
Τηλέφωνο:0682 029391 Fax: 
Έτος Ίδρυσης:1989     

Προσωπικό1996199719981999
Μόνιμο:
Εποχιακό:

Χώρος κτιρίων60m2 Όγκος κτιρίων0m3 

Δραστηριότητες Επιχείρησης
ΥΦΑΣΜΑΤΑ- ΡΕΤΑΛΙΑ 

Σχόλια για τα παραγώμενα προϊόντα
ΤΙΜΕΣ ΛΙΑΝΙΚΗΣ 

Γενικά Σχόλια
ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ 

Οικονομικά στοιχεία1996199719981999
Κύκλος Εργασιών:18000000 19000000 19000000 19000000 
Κέρδη προ φόρων
Πάγιο Ενεργητικό
Κυκλοφορούν Ενεργητικό
'Ιδια Κεφάλαια
Υποχρεώσεις

Παραγώμενα Προϊόντα 1996199719981999  
ΥΦΑΣΜΑΤΑ   
ΡΕΤΑΛΙΑ   

Πωλήσεις Προϊόντων1996199719981999  
ΥΦΑΣΜΑΤΑ   
ΡΕΤΑΛΙΑ   


Τα καταχωρημένα στοιχεία στη βάση δεδομένων προέρχονται από προσωπική συνέντευξη με τον επιχειρηματία και καταχωρούνται με σύμφωνη γνώμη αυτού

Τα οικονομικά στοιχεία των επιχειρήσεων καταχωρούνται με την σύμφωνη γνώμη των επιχειρηματιών