ΛΟΥΠΑ ΦΡΕΙΔΕΡΙΚΗ - ΑΤΟΜΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

Υπεύθυνος:Φ. ΛΟΥΠΑ 
Διεύθυνση:ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ 140 
Πόλη:ΠΡΕΒΕΖΑ Νομός:ΠΡΕΒΕΖΑΣ 
Τηλέφωνο:0682 091814 Fax: 
Έτος Ίδρυσης:1995     

Προσωπικό1996199719981999
Μόνιμο:
Εποχιακό:

Χώρος κτιρίων200m2 Όγκος κτιρίων0m3 

Δραστηριότητες Επιχείρησης
ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΟ ΣΤΟΥΝΤΙΟ ΚΑΙ ΕΚΔΟΣΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΩΝ 

Σχόλια για τα παραγώμενα προϊόντα
ΧΟΝΔΡΙΚΗ ΠΩΛΗΣΗ 

Γενικά Σχόλια
ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ 

Οικονομικά στοιχεία1996199719981999
Κύκλος Εργασιών:45000000 50000000 50000000 50000000 
Κέρδη προ φόρων
Πάγιο Ενεργητικό
Κυκλοφορούν Ενεργητικό
'Ιδια Κεφάλαια
Υποχρεώσεις

Παραγώμενα Προϊόντα 1996199719981999  
ΕΦΗΜΕΡΙΔΕΣ   

Πωλήσεις Προϊόντων1996199719981999  
ΕΦΗΜΕΡΙΔΕΣ   


Τα καταχωρημένα στοιχεία στη βάση δεδομένων προέρχονται από προσωπική συνέντευξη με τον επιχειρηματία και καταχωρούνται με σύμφωνη γνώμη αυτού

Τα οικονομικά στοιχεία των επιχειρήσεων καταχωρούνται με την σύμφωνη γνώμη των επιχειρηματιών