ΜΠΑΚΟΛΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ - ΑΤΟΜΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

Υπεύθυνος:Α. ΜΠΑΚΟΛΑ 
Διεύθυνση:Π. ΤΣΑΛΔΑΡΗ 120 
Πόλη:ΠΡΕΒΕΖΑ Νομός:ΠΡΕΒΕΖΑΣ 
Τηλέφωνο:0682 023783 Fax: 
Έτος Ίδρυσης:1984     

Προσωπικό1996199719981999
Μόνιμο:
Εποχιακό:

Χώρος κτιρίων3m2 Όγκος κτιρίων0m3 

Δραστηριότητες Επιχείρησης
ΠΕΡΙΠΤΕΡΟ 

Σχόλια για τα παραγώμενα προϊόντα
ΤΙΜΕΣ ΛΙΑΝΙΚΗΣ 

Γενικά Σχόλια
ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ 

Οικονομικά στοιχεία1996199719981999
Κύκλος Εργασιών:15000000 20000000 21000000 22000000 
Κέρδη προ φόρων
Πάγιο Ενεργητικό
Κυκλοφορούν Ενεργητικό
'Ιδια Κεφάλαια
Υποχρεώσεις

Παραγώμενα Προϊόντα 1996199719981999  
ΨΙΛΙΚΑ   
ΕΙΔΗ ΠΕΡΙΠΤΕΡΟΥ   
ΕΦΗΜΕΡΙΔΕΣ   

Πωλήσεις Προϊόντων1996199719981999  
ΨΙΛΙΚΑ   
ΕΙΔΗ ΠΕΡΙΠΤΕΡΟΥ   
ΕΦΗΜΕΡΙΔΕΣ   


Τα καταχωρημένα στοιχεία στη βάση δεδομένων προέρχονται από προσωπική συνέντευξη με τον επιχειρηματία και καταχωρούνται με σύμφωνη γνώμη αυτού

Τα οικονομικά στοιχεία των επιχειρήσεων καταχωρούνται με την σύμφωνη γνώμη των επιχειρηματιών