ΝΤΙΜΕΡΗ ΦΩΤΕΙΝΗ - ΑΤΟΜΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

Υπεύθυνος:Φ. ΝΤΙΜΕΡΗ 
Διεύθυνση:ΑΜΒΡΑΚΙΑΣ 6 
Πόλη:ΠΡΕΒΕΖΑ Νομός:ΠΡΕΒΕΖΑΣ 
Τηλέφωνο:0682 027147 Fax: 
Έτος Ίδρυσης:1998     

Προσωπικό1996199719981999
Μόνιμο:
Εποχιακό:

Χώρος κτιρίων50m2 Όγκος κτιρίων0m3 

Δραστηριότητες Επιχείρησης
ΕΜΠΟΡΙΚΟ 

Σχόλια για τα παραγώμενα προϊόντα
ΤΙΜΕΣ ΛΙΑΝΙΚΗΣ 

Γενικά Σχόλια
ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ 

Παραγώμενα Προϊόντα 1996199719981999  
ΔΙΑΦΟΡΑ   

Πωλήσεις Προϊόντων1996199719981999  
ΔΙΑΦΟΡΑ   


Τα καταχωρημένα στοιχεία στη βάση δεδομένων προέρχονται από προσωπική συνέντευξη με τον επιχειρηματία και καταχωρούνται με σύμφωνη γνώμη αυτού

Τα οικονομικά στοιχεία των επιχειρήσεων καταχωρούνται με την σύμφωνη γνώμη των επιχειρηματιών