ΠΑΝΤΑΖΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ - ΑΤΟΜΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

Υπεύθυνος:Σ. ΠΑΝΤΑΖΗΣ 
Διεύθυνση:ΕΘΝ. ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ 40 
Πόλη:ΠΡΕΒΕΖΑ Νομός:ΠΡΕΒΕΖΑΣ 
Τηλέφωνο:0682 022688 Fax: 
Έτος Ίδρυσης:1990     

Προσωπικό1996199719981999
Μόνιμο:
Εποχιακό:

Χώρος κτιρίων55m2 Όγκος κτιρίων0m3 

Δραστηριότητες Επιχείρησης
ΚΑΦΕΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΕΙΟ 

Σχόλια για τα παραγώμενα προϊόντα
ΤΙΜΕΣ ΛΙΑΝΙΚΗΣ 

Γενικά Σχόλια
ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ 

Οικονομικά στοιχεία1996199719981999
Κύκλος Εργασιών:13000000 13000000 13500000 14000000 
Κέρδη προ φόρων
Πάγιο Ενεργητικό
Κυκλοφορούν Ενεργητικό
'Ιδια Κεφάλαια
Υποχρεώσεις

Παραγώμενα Προϊόντα 1996199719981999  
ΚΑΦΕΣ   
ΖΑΧΑΡΩΔΗ   
ΓΛΥΚΑ   
ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΑ   
   

Πωλήσεις Προϊόντων1996199719981999  
ΚΑΦΕΣ   
ΖΑΧΑΡΩΔΗ   
ΓΛΥΚΑ   
ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΑ   


Τα καταχωρημένα στοιχεία στη βάση δεδομένων προέρχονται από προσωπική συνέντευξη με τον επιχειρηματία και καταχωρούνται με σύμφωνη γνώμη αυτού

Τα οικονομικά στοιχεία των επιχειρήσεων καταχωρούνται με την σύμφωνη γνώμη των επιχειρηματιών