ΠΑΠΑΡΟΥΝΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ - ΑΤΟΜΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

Υπεύθυνος:Α. ΠΑΠΑΡΟΥΝΗ 
Διεύθυνση:ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ 158 
Πόλη:ΠΡΕΒΕΖΑ Νομός:ΠΡΕΒΕΖΑΣ 
Τηλέφωνο:0682 028190 Fax: 
Έτος Ίδρυσης:1987     

Προσωπικό1996199719981999
Μόνιμο:
Εποχιακό:

Χώρος κτιρίων200m2 Όγκος κτιρίων0m3 

Δραστηριότητες Επιχείρησης
ΠΩΛΗΣΗ ΠΟΔΗΛΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΩΝ-ΜΟΤΟΠΟΔΗΛΑΤΩΝ 

Σχόλια για τα παραγώμενα προϊόντα
ΤΙΜΕΣ ΛΙΑΝΙΚΗΣ 

Γενικά Σχόλια
ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ 

Οικονομικά στοιχεία1996199719981999
Κύκλος Εργασιών:100000000 110000000 110000000 110000000 
Κέρδη προ φόρων
Πάγιο Ενεργητικό
Κυκλοφορούν Ενεργητικό
'Ιδια Κεφάλαια
Υποχρεώσεις

Παραγώμενα Προϊόντα 1996199719981999  
ΜΗΧΑΝΕΣ   
ΠΟΔΗΛΑΤΑ   
ΜΟΤΟΠΟΔΗΛΑΤΑ   

Πωλήσεις Προϊόντων1996199719981999  
ΜΗΧΑΝΕΣ   
ΠΟΔΗΛΑΤΑ   
ΜΟΤΟΠΟΔΗΛΑΤΑ   


Τα καταχωρημένα στοιχεία στη βάση δεδομένων προέρχονται από προσωπική συνέντευξη με τον επιχειρηματία και καταχωρούνται με σύμφωνη γνώμη αυτού

Τα οικονομικά στοιχεία των επιχειρήσεων καταχωρούνται με την σύμφωνη γνώμη των επιχειρηματιών