ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΗΤΙΚΗ ΠΩΓΩΝΙΤΣΑΣ- ΠΡΕΒΕΖΑ - Ο.Ε.

Υπεύθυνος:Π. ΤΖΟΥΡΟΣ 
Διεύθυνση: ΚΥΠΡΟΥ 17 
Πόλη:ΠΡΕΒΕΖΑ Νομός:ΠΡΕΒΕΖΑΣ 
Τηλέφωνο:0682 026625 Fax:0682 026947 
Έτος Ίδρυσης:1989     

Προσωπικό1996199719981999
Μόνιμο:
Εποχιακό:

Χώρος κτιρίων200m2 Όγκος κτιρίων1000m3 

Δραστηριότητες Επιχείρησης
ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ 

Σχόλια για τα παραγώμενα προϊόντα
ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΣΤΗΝ ΙΤΑΛΙΑ 

Γενικά Σχόλια
ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ 

Οικονομικά στοιχεία1996199719981999
Κύκλος Εργασιών:450000000 500000000 500000000 600000000 
Κέρδη προ φόρων
Πάγιο Ενεργητικό
Κυκλοφορούν Ενεργητικό
'Ιδια Κεφάλαια
Υποχρεώσεις


Τα καταχωρημένα στοιχεία στη βάση δεδομένων προέρχονται από προσωπική συνέντευξη με τον επιχειρηματία και καταχωρούνται με σύμφωνη γνώμη αυτού

Τα οικονομικά στοιχεία των επιχειρήσεων καταχωρούνται με την σύμφωνη γνώμη των επιχειρηματιών