ΝΤΟΝΤΟΡΟΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ - ΑΤΟΜΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

Υπεύθυνος:Π. ΝΤΟΝΤΟΡΟΣ 
Διεύθυνση:ΘΕΟΦΑΝΟΥΣ 9 
Πόλη:ΠΡΕΒΕΖΑ Νομός:ΠΡΕΒΕΖΑΣ 
Τηλέφωνο:0682 028281 Fax: 
Έτος Ίδρυσης:1993     

Προσωπικό1996199719981999
Μόνιμο:
Εποχιακό:

Χώρος κτιρίων60m2 Όγκος κτιρίων0m3 

Δραστηριότητες Επιχείρησης
ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ-ΒΙΒΛΙΟΔΕΤΕΙΟ 

Σχόλια για τα παραγώμενα προϊόντα
ΤΙΜΕΣ ΛΙΑΝΙΚΗΣ 

Γενικά Σχόλια
ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ 

Οικονομικά στοιχεία1996199719981999
Κύκλος Εργασιών:11000000 13000000 13500000 14000000 
Κέρδη προ φόρων
Πάγιο Ενεργητικό
Κυκλοφορούν Ενεργητικό
'Ιδια Κεφάλαια
Υποχρεώσεις

Παραγώμενα Προϊόντα 1996199719981999  
ΦΥΛΛΑΔΙΑ   
ΕΙΔΗ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟΥ   

Πωλήσεις Προϊόντων1996199719981999  
ΦΥΛΛΑΔΙΑ   
ΕΙΔΗ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟΥ   


Τα καταχωρημένα στοιχεία στη βάση δεδομένων προέρχονται από προσωπική συνέντευξη με τον επιχειρηματία και καταχωρούνται με σύμφωνη γνώμη αυτού

Τα οικονομικά στοιχεία των επιχειρήσεων καταχωρούνται με την σύμφωνη γνώμη των επιχειρηματιών