ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ - ΑΤΟΜΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

Υπεύθυνος:Ν. ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 
Διεύθυνση:ΠΡΟΜΗΘΕΩΣ 9 
Πόλη:ΠΡΕΒΕΖΑ Νομός:ΠΡΕΒΕΖΑΣ 
Τηλέφωνο:0682 027536 Fax: 
Έτος Ίδρυσης:1959     

Προσωπικό1996199719981999
Μόνιμο:
Εποχιακό:

Χώρος κτιρίων70m2 Όγκος κτιρίων0m3 

Δραστηριότητες Επιχείρησης
ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΠΩΛΗΣΗ ΟΙΝΟΠΝΕΥΜΑΤΟΔΩΝ ΚΑΙ ΠΟΤΩΝ 

Σχόλια για τα παραγώμενα προϊόντα
ΛΙΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΧΟΝΔΡΙΚΗ ΠΩΛΗΣΗ 

Γενικά Σχόλια
ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ 

Οικονομικά στοιχεία1996199719981999
Κύκλος Εργασιών:80000000 82000000 85000000 85000000 
Κέρδη προ φόρων
Πάγιο Ενεργητικό
Κυκλοφορούν Ενεργητικό
'Ιδια Κεφάλαια
Υποχρεώσεις

Παραγώμενα Προϊόντα 1996199719981999  
ΟΙΝΟΠΝΕΥΜΑΤΩΔΗ ΠΟΤΑ   
ΚΡΑΣΙ   

Πωλήσεις Προϊόντων1996199719981999  
ΟΙΝΟΠΝΕΥΜΑΤΩΔΗ ΠΟΤΑ   
ΚΡΑΣΙ   


Τα καταχωρημένα στοιχεία στη βάση δεδομένων προέρχονται από προσωπική συνέντευξη με τον επιχειρηματία και καταχωρούνται με σύμφωνη γνώμη αυτού

Τα οικονομικά στοιχεία των επιχειρήσεων καταχωρούνται με την σύμφωνη γνώμη των επιχειρηματιών