ΚΑΡΑΓΚΟΥΝΗ - ΑΤΟΜΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

Υπεύθυνος:Ε. ΚΑΡΑΓΚΟΥΝΗ 
Διεύθυνση:ΧΑΡ. ΤΡΙΚΟΥΠΗ 14 
Πόλη:ΙΩΑΝΝΙΝΑ Νομός:ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 
Τηλέφωνο:0651 077977 Fax: 
Έτος Ίδρυσης:1994     

Προσωπικό1996199719981999
Μόνιμο:
Εποχιακό:    

Χώρος κτιρίων90m2 Όγκος κτιρίωνm3 

Δραστηριότητες Επιχείρησης
ΕΜΠΟΡΙΑ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΡΟΥΧΟΥ, ΒΑΠΤΙΣΤΙΚΩΝ, ΕΙΔΩΝ ΓΑΜΟΥ 

Σχόλια για τα παραγώμενα προϊόντα
ΤΙΜΕΣ ΛΙΑΝΙΚΗΣ 

Γενικά Σχόλια
ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ 

Οικονομικά στοιχεία1996199719981999
Κύκλος Εργασιών:35000000 35000000 35000000 35000000 
Κέρδη προ φόρων3500000 3500000 4000000 4000000 
Πάγιο Ενεργητικό3000000 3000000 3000000 3000000 
Κυκλοφορούν Ενεργητικό    
'Ιδια Κεφάλαια3000000 4000000 4000000 5000000 
Υποχρεώσεις    


Τα καταχωρημένα στοιχεία στη βάση δεδομένων προέρχονται από προσωπική συνέντευξη με τον επιχειρηματία και καταχωρούνται με σύμφωνη γνώμη αυτού

Τα οικονομικά στοιχεία των επιχειρήσεων καταχωρούνται με την σύμφωνη γνώμη των επιχειρηματιών