ΚΩΤΣΗ ΒΑΓΙΑ - ΑΤΟΜΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

Υπεύθυνος: 
Διεύθυνση:ΜΠΙΖΑΝΙΟΥ 183 
Πόλη:ΠΡΕΒΕΖΑ Νομός:ΠΡΕΒΕΖΑΣ 
Τηλέφωνο:0682 023293 Fax: 
Έτος Ίδρυσης:1983     

Προσωπικό1996199719981999
Μόνιμο:
Εποχιακό:

Χώρος κτιρίων45m2 Όγκος κτιρίων0m3 

Δραστηριότητες Επιχείρησης
ΠΩΛΗΣΗ ΓΑΛΑΚΤΟΣ,ΨΙΛΙΚΩΝ,ΖΑΧΑΡΩΔΩΝ 

Σχόλια για τα παραγώμενα προϊόντα
ΤΙΜΕΣ ΛΙΑΝΙΚΗΣ 

Γενικά Σχόλια
ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ 

Οικονομικά στοιχεία1996199719981999
Κύκλος Εργασιών:12000000 12000000 12000000 12000000 
Κέρδη προ φόρων
Πάγιο Ενεργητικό
Κυκλοφορούν Ενεργητικό
'Ιδια Κεφάλαια
Υποχρεώσεις

Παραγώμενα Προϊόντα 1996199719981999  
ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΑ   
ΖΑΧΑΡΩΔΗ   
ΨΙΛΙΚΑ   

Πωλήσεις Προϊόντων1996199719981999  
ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΑ   
ΖΑΧΑΡΩΔΗ   
ΨΙΛΙΚΑ   


Τα καταχωρημένα στοιχεία στη βάση δεδομένων προέρχονται από προσωπική συνέντευξη με τον επιχειρηματία και καταχωρούνται με σύμφωνη γνώμη αυτού

Τα οικονομικά στοιχεία των επιχειρήσεων καταχωρούνται με την σύμφωνη γνώμη των επιχειρηματιών