ΒΕΛΙΟΥ ΜΑΡΙΑ - ΑΤΟΜΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

Υπεύθυνος:Μ. ΒΕΛΙΟΥ 
Διεύθυνση:ΕΘΝ. ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ 25 
Πόλη:ΠΡΕΒΕΖΑ Νομός:ΠΡΕΒΕΖΑΣ 
Τηλέφωνο:0682 023910 Fax: 
Έτος Ίδρυσης:1984     

Προσωπικό1996199719981999
Μόνιμο:
Εποχιακό:

Χώρος κτιρίων55m2 Όγκος κτιρίων0m3 

Δραστηριότητες Επιχείρησης
ΔΩΡΑ-ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑ 

Σχόλια για τα παραγώμενα προϊόντα
ΤΙΜΕΣ ΛΙΑΝΙΚΗΣ 

Γενικά Σχόλια
ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ 

Οικονομικά στοιχεία1996199719981999
Κύκλος Εργασιών:15000000 20000000 23000000 25000000 
Κέρδη προ φόρων
Πάγιο Ενεργητικό
Κυκλοφορούν Ενεργητικό
'Ιδια Κεφάλαια
Υποχρεώσεις

Παραγώμενα Προϊόντα 1996199719981999  
ΔΩΡΑ   
ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑ   
ΚΑΛΩΠΙΣΤΙΚΑ   
ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΙΔΗ   
   

Πωλήσεις Προϊόντων1996199719981999  
ΔΩΡΑ   
ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑ   
ΚΑΛΩΠΙΣΤΙΚΑ   
ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΙΔΗ   


Τα καταχωρημένα στοιχεία στη βάση δεδομένων προέρχονται από προσωπική συνέντευξη με τον επιχειρηματία και καταχωρούνται με σύμφωνη γνώμη αυτού

Τα οικονομικά στοιχεία των επιχειρήσεων καταχωρούνται με την σύμφωνη γνώμη των επιχειρηματιών