ΓΑΛΑΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ - ΑΤΟΜΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

Υπεύθυνος:Δ. ΓΑΛΑΝΟΣ 
Διεύθυνση:ΕΘΝ. ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ 47 ΠΡΕΒΕΖΑ 
Πόλη:ΠΡΕΒΕΖΑ Νομός:ΠΡΕΒΕΖΑΣ 
Τηλέφωνο:0682 028431 Fax: 
Έτος Ίδρυσης:1990     

Προσωπικό1996199719981999
Μόνιμο:
Εποχιακό:

Χώρος κτιρίων230m2 Όγκος κτιρίων0m3 

Δραστηριότητες Επιχείρησης
ΣΟΥΠΕΡ ΜΑΡΚΕΤ 

Σχόλια για τα παραγώμενα προϊόντα
ΤΙΜΕΣ ΛΙΑΝΙΚΗΣ 

Γενικά Σχόλια
ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ 

Οικονομικά στοιχεία1996199719981999
Κύκλος Εργασιών:100000000 110000000 120000000 150000000 
Κέρδη προ φόρων
Πάγιο Ενεργητικό
Κυκλοφορούν Ενεργητικό
'Ιδια Κεφάλαια
Υποχρεώσεις

Παραγώμενα Προϊόντα 1996199719981999  
ΤΡΟΦΙΜΑ   
ΑΝΑΨΥΚΤΙΚΑ   
ΠΟΤΑ   
ΕΙΔΗ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΧΡΗΣΗΕ   
   

Πωλήσεις Προϊόντων1996199719981999  
ΤΡΟΦΙΜΑ   
ΑΝΑΨΥΚΤΙΚΑ   
ΠΟΤΑ   
ΕΙΔΗ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΧΡΗΣΗΕ   


Τα καταχωρημένα στοιχεία στη βάση δεδομένων προέρχονται από προσωπική συνέντευξη με τον επιχειρηματία και καταχωρούνται με σύμφωνη γνώμη αυτού

Τα οικονομικά στοιχεία των επιχειρήσεων καταχωρούνται με την σύμφωνη γνώμη των επιχειρηματιών