ΚΑΡΑΜΠΑΛΗ Β. ΣΟΥΣΙΟΠΟΥΛΟΥ - Ο.Ε.

Υπεύθυνος:Κ. ΣΟΥΣΙΟΠΟΥΛΟΥ 
Διεύθυνση:ΒΛΑΧΛΕΙΔΗ 7 
Πόλη:ΙΩΑΝΝΙΝΑ Νομός:ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 
Τηλέφωνο:0651 079769 Fax: 
Έτος Ίδρυσης:1990     

Προσωπικό1996199719981999
Μόνιμο:
Εποχιακό:    

Χώρος κτιρίων220m2 Όγκος κτιρίωνm3 

Δραστηριότητες Επιχείρησης
ΠΩΛΗΣΗ ΕΙΔΩΝ ΡΟΥΧΙΣΜΟΥ 

Σχόλια για τα παραγώμενα προϊόντα
ΤΙΜΕΣ ΛΙΑΝΙΚΗΣ 

Γενικά Σχόλια
ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ 


Τα καταχωρημένα στοιχεία στη βάση δεδομένων προέρχονται από προσωπική συνέντευξη με τον επιχειρηματία και καταχωρούνται με σύμφωνη γνώμη αυτού

Τα οικονομικά στοιχεία των επιχειρήσεων καταχωρούνται με την σύμφωνη γνώμη των επιχειρηματιών