ΔΑΒΑΛΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ - ΑΤΟΜΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΙΣΗ

Υπεύθυνος:Χ. ΔΑΒΑΛΑΣ 
Διεύθυνση:Λ. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 7 
Πόλη:ΠΡΕΒΕΖΑ Νομός:ΠΡΕΒΕΖΑΣ 
Τηλέφωνο:0682 061077 Fax: 
Έτος Ίδρυσης:1997     

Προσωπικό1996199719981999
Μόνιμο:
Εποχιακό:

Χώρος κτιρίων100m2 Όγκος κτιρίων0m3 

Δραστηριότητες Επιχείρησης
ΣΙΔΗΡΙΚΑ- ΧΡΩΜΑΤΑ 

Σχόλια για τα παραγώμενα προϊόντα
ΤΙΜΕΣ ΛΙΑΝΙΚΗΣ 

Γενικά Σχόλια
ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ 

Οικονομικά στοιχεία1996199719981999
Κύκλος Εργασιών:50000000 55000000 
Κέρδη προ φόρων
Πάγιο Ενεργητικό
Κυκλοφορούν Ενεργητικό
'Ιδια Κεφάλαια
Υποχρεώσεις

Παραγώμενα Προϊόντα 1996199719981999  
ΧΡΩΜΑΤΑ   
ΒΑΦΕΣ ΟΙΚΙΩΝ   
ΣΙΔΗΡΙΚΑ   

Πωλήσεις Προϊόντων1996199719981999  
ΧΡΩΜΑΤΑ   
ΒΑΦΕΣ ΟΙΚΙΩΝ   
ΣΙΔΗΡΙΚΑ   


Τα καταχωρημένα στοιχεία στη βάση δεδομένων προέρχονται από προσωπική συνέντευξη με τον επιχειρηματία και καταχωρούνται με σύμφωνη γνώμη αυτού

Τα οικονομικά στοιχεία των επιχειρήσεων καταχωρούνται με την σύμφωνη γνώμη των επιχειρηματιών