ΚΑΡΙΠΙΔΗΣ - ΑΒΕΕ

Υπεύθυνος:ΚΑΡΙΠΙΔΗΣ 
Διεύθυνση:ΒΙΠΕ 
Πόλη:ΙΩΑΝΝΙΝΑ Νομός:ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 
Τηλέφωνο: Fax: 
Έτος Ίδρυσης:1982     

Προσωπικό1996199719981999
Μόνιμο:102 102 105 105 
Εποχιακό:    

Χώρος κτιρίων1000m2 Όγκος κτιρίων16000m3 

Δραστηριότητες Επιχείρησης
ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ 

Σχόλια για τα παραγώμενα προϊόντα
ΕΞΑΓΩΓΕΣ 

Γενικά Σχόλια
ΜΕΓΑΛΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ 


Τα καταχωρημένα στοιχεία στη βάση δεδομένων προέρχονται από προσωπική συνέντευξη με τον επιχειρηματία και καταχωρούνται με σύμφωνη γνώμη αυτού

Τα οικονομικά στοιχεία των επιχειρήσεων καταχωρούνται με την σύμφωνη γνώμη των επιχειρηματιών