ΣΑΠΟΥΝΙΔΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ - ΑΤΟΜΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΙΣΗ

Υπεύθυνος:Α. ΣΑΠΟΥΝΙΔΗΣ 
Διεύθυνση:ΔΩΔΩΝΗΣ 40 
Πόλη:ΠΡΕΒΕΖΑ Νομός:ΠΡΕΒΕΖΑΣ 
Τηλέφωνο:0682 023252 Fax: 
Έτος Ίδρυσης:1993     

Προσωπικό1996199719981999
Μόνιμο:
Εποχιακό:

Χώρος κτιρίων110m2 Όγκος κτιρίων0m3 

Δραστηριότητες Επιχείρησης
ΠΩΛΗΣΗ ΕΙΔΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ- ΠΛΑΚΑΚΙΑ 

Σχόλια για τα παραγώμενα προϊόντα
ΤΙΜΕΣ ΛΙΑΝΙΚΗΣ 

Γενικά Σχόλια
ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ 

Οικονομικά στοιχεία1996199719981999
Κύκλος Εργασιών:31000000 32000000 33000000 33000000 
Κέρδη προ φόρων
Πάγιο Ενεργητικό
Κυκλοφορούν Ενεργητικό
'Ιδια Κεφάλαια
Υποχρεώσεις

Παραγώμενα Προϊόντα 1996199719981999  
ΕΙΔΗ ΥΓΙΕΙΝΗΣ   
ΠΛΑΚΑΚΙΑ   

Πωλήσεις Προϊόντων1996199719981999  
ΕΙΔΗ ΥΓΙΕΙΝΗΣ   
ΠΛΑΚΑΚΙΑ   


Τα καταχωρημένα στοιχεία στη βάση δεδομένων προέρχονται από προσωπική συνέντευξη με τον επιχειρηματία και καταχωρούνται με σύμφωνη γνώμη αυτού

Τα οικονομικά στοιχεία των επιχειρήσεων καταχωρούνται με την σύμφωνη γνώμη των επιχειρηματιών