ΚΑΤΣΙΟΥΡΑ ΕΛΙΣΑΒΕΤ - ΑΤΟΜΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

Υπεύθυνος:Ε. ΚΑΤΣΙΟΥΡΑ 
Διεύθυνση:ΔΑΓΚΛΗ 8 
Πόλη:ΙΩΑΝΝΙΝΑ Νομός:ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 
Τηλέφωνο:0651 035095 Fax:0651 038474 
Έτος Ίδρυσης:1979     

Προσωπικό1996199719981999
Μόνιμο:
Εποχιακό:  

Χώρος κτιρίων100m2 Όγκος κτιρίωνm3 

Δραστηριότητες Επιχείρησης
ΠΩΛΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ (ΠΛΥΝΤΗΡΙΩΝ, ΚΟΥΖΙΝΩΝ, ΤΗΛΕΟΡΑΣΕΩΝ κ.α.) 

Σχόλια για τα παραγώμενα προϊόντα
ΤΙΜΕΣ ΛΙΑΝΙΚΗΣ 

Γενικά Σχόλια
ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΣΕΗΟΣ 

Οικονομικά στοιχεία1996199719981999
Κύκλος Εργασιών:150000000 150000000 150000000 150000000 
Κέρδη προ φόρων    
Πάγιο Ενεργητικό800000 850000 900000 1000000 
Κυκλοφορούν Ενεργητικό    
'Ιδια Κεφάλαια    
Υποχρεώσεις    


Τα καταχωρημένα στοιχεία στη βάση δεδομένων προέρχονται από προσωπική συνέντευξη με τον επιχειρηματία και καταχωρούνται με σύμφωνη γνώμη αυτού

Τα οικονομικά στοιχεία των επιχειρήσεων καταχωρούνται με την σύμφωνη γνώμη των επιχειρηματιών