ΤΣΕΚΟΥΡΑΣ ΘΩΜΑΣ - ΑΤΟΜΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΙΣΗ

Υπεύθυνος:Θ. ΤΣΕΚΟΥΡΑΣ 
Διεύθυνση:Λ. ΕΙΡΗΝΗΣ & ΑΜΒΡΑΚΙΑΣ 1 
Πόλη:ΠΡΕΒΕΖΑ Νομός:ΠΡΕΒΕΖΑΣ 
Τηλέφωνο:0682 021284 Fax: 
Έτος Ίδρυσης:1992     

Προσωπικό1996199719981999
Μόνιμο:
Εποχιακό:

Χώρος κτιρίων50m2 Όγκος κτιρίων0m3 

Δραστηριότητες Επιχείρησης
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ- ΒΙΝΤΕΟΣΚΟΠΗΣΕΙΣ 

Σχόλια για τα παραγώμενα προϊόντα
ΛΙΑΝΙΚΗ ΠΩΛΗΣΗ 

Γενικά Σχόλια
ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ 

Οικονομικά στοιχεία1996199719981999
Κύκλος Εργασιών:25000000 30000000 40000000 42000000 
Κέρδη προ φόρων
Πάγιο Ενεργητικό
Κυκλοφορούν Ενεργητικό
'Ιδια Κεφάλαια
Υποχρεώσεις

Παραγώμενα Προϊόντα 1996199719981999  
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ 10000000 15000000 20000000 ΤΕΜ  
ΚΑΣΣΕΤΕΣ ΤΕΜ  
ΒΙΝΤΕΟΣΚΟΠΗΣΕΙΣ ΤΕΜ  

Πωλήσεις Προϊόντων1996199719981999  
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ 70000 80000 90000 ΤΕΜ  
ΚΑΣΣΕΤΕΣ 15000 20000 25000 ΤΕΜ  
ΒΙΝΤΕΟΣΚΟΠΗΣΕΙΣ 30000 20000 19000 ΤΕΜ  


Τα καταχωρημένα στοιχεία στη βάση δεδομένων προέρχονται από προσωπική συνέντευξη με τον επιχειρηματία και καταχωρούνται με σύμφωνη γνώμη αυτού

Τα οικονομικά στοιχεία των επιχειρήσεων καταχωρούνται με την σύμφωνη γνώμη των επιχειρηματιών