ΚΑΤΩΓΙ ΟΙΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ - Α.Ε.

Υπεύθυνος:Σ.Π. ΙΩΑΝΝΟΥ 
Διεύθυνση:ΜΕΤΣΟΒΟ 44300 
Πόλη:ΙΩΑΝΝΙΝΑ Νομός:ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 
Τηλέφωνο:0656 041684 Fax:0656 042397 
Έτος Ίδρυσης:1989     

Προσωπικό1996199719981999
Μόνιμο:21 28 26 27 
Εποχιακό:

Χώρος κτιρίων1500m2 Όγκος κτιρίων9000m3 

Δραστηριότητες Επιχείρησης
ΟΙΝΟΠΟΪΕΙΟ - ΞΥΛΟΓΛΥΠΤΙΚΗ 

Σχόλια για τα παραγώμενα προϊόντα
(3%) ΑΥΣΤΡΙΑ, ΓΑΛΛΙΑ, ΓΕΡΜΑΝΙΑ, ΕΛΒΕΤΙΑ,ΗΠΑ, ΙΣΡΑΗΛ,ΙΤΑΛΙΑ, ΣΟΥΗΔΙΑ 

Γενικά Σχόλια
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ 

Οικονομικά στοιχεία1996199719981999
Κύκλος Εργασιών:340000000 349000000 367000000 370000000 
Κέρδη προ φόρων
Πάγιο Ενεργητικό
Κυκλοφορούν Ενεργητικό
'Ιδια Κεφάλαια338000000 342000000 390000000 395000000 
Υποχρεώσεις292000000 297000000 300000000 305000000 

Παραγώμενα Προϊόντα 1996199719981999  
ΚΡΑΣΙ 150 150 200 ΤΟΝ  

Πωλήσεις Προϊόντων1996199719981999  
ΚΡΑΣΙ 150 150 200 ΤΟΝ  


Τα καταχωρημένα στοιχεία στη βάση δεδομένων προέρχονται από προσωπική συνέντευξη με τον επιχειρηματία και καταχωρούνται με σύμφωνη γνώμη αυτού

Τα οικονομικά στοιχεία των επιχειρήσεων καταχωρούνται με την σύμφωνη γνώμη των επιχειρηματιών