ΚΛΩΣΤΗΡΙΑ ΠΡΕΒΕΖΗΣ - ΑΕ

Υπεύθυνος:Π. ΑΡΓΥΡΟΣ 
Διεύθυνση:ΜΥΤΙΚΑΣ 
Πόλη:ΠΡΕΒΕΖΑ Νομός:ΠΡΕΒΕΖΑΣ 
Τηλέφωνο:0682 041331 Fax:0682 041021 
Έτος Ίδρυσης:1973     

Προσωπικό1996199719981999
Μόνιμο:
Εποχιακό:

Χώρος κτιρίων3500m2 Όγκος κτιρίων42000m3 

Δραστηριότητες Επιχείρησης
 

Σχόλια για τα παραγώμενα προϊόντα
ΤΙΜΕΣ ΛΙΑΝΙΚΗΣ 

Γενικά Σχόλια
ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ 

Οικονομικά στοιχεία1996199719981999
Κύκλος Εργασιών:7000000000 7299999744 7500000256 8000000000 
Κέρδη προ φόρων95000000 100000000 180000000 200000000 
Πάγιο Ενεργητικό8999999488 10000000000 12000000000 15000000512 
Κυκλοφορούν Ενεργητικό
'Ιδια Κεφάλαια4000000000 4100000000 44999999488 4800000000 
Υποχρεώσεις5299999744 5600000000 5800000000 6000000000 


Τα καταχωρημένα στοιχεία στη βάση δεδομένων προέρχονται από προσωπική συνέντευξη με τον επιχειρηματία και καταχωρούνται με σύμφωνη γνώμη αυτού

Τα οικονομικά στοιχεία των επιχειρήσεων καταχωρούνται με την σύμφωνη γνώμη των επιχειρηματιών