ΓΙΑΝΝΟΥΤΣΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ - ΑΤΟΜΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΙΣΗ

Υπεύθυνος:Ν. ΓΙΑΝΝΟΥΤΣΟΣ 
Διεύθυνση:21ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 29 
Πόλη:ΠΡΕΒΕΖΑ Νομός:ΠΡΕΒΕΖΑΣ 
Τηλέφωνο:0682 029752 Fax: 
Έτος Ίδρυσης:1992     

Προσωπικό1996199719981999
Μόνιμο:
Εποχιακό:

Χώρος κτιρίων60m2 Όγκος κτιρίων0m3 

Δραστηριότητες Επιχείρησης
ΠΑΙΔΙΚΑ ΥΠΟΔΗΜΑΤΑ 

Σχόλια για τα παραγώμενα προϊόντα
ΤΙΜΕΣ ΛΙΑΝΙΚΗΣ 

Γενικά Σχόλια
ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ 

Οικονομικά στοιχεία1996199719981999
Κύκλος Εργασιών:25000000 26000000 27000000 30000000 
Κέρδη προ φόρων
Πάγιο Ενεργητικό
Κυκλοφορούν Ενεργητικό
'Ιδια Κεφάλαια
Υποχρεώσεις

Παραγώμενα Προϊόντα 1996199719981999  
ΠΑΙΔΙΚΑ ΥΠΟΔΗΜΑΤΑ   

Πωλήσεις Προϊόντων1996199719981999  
ΠΑΙΔΙΚΑ ΥΠΟΔΗΜΑΤΑ   


Τα καταχωρημένα στοιχεία στη βάση δεδομένων προέρχονται από προσωπική συνέντευξη με τον επιχειρηματία και καταχωρούνται με σύμφωνη γνώμη αυτού

Τα οικονομικά στοιχεία των επιχειρήσεων καταχωρούνται με την σύμφωνη γνώμη των επιχειρηματιών