Α. ΚΟΛΙΤΣΗΣ- Β. ΚΑΜΠΕΡΗΣ - ΑΤΟΜΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΙΣΗ

Υπεύθυνος:Α. ΚΟΛΙΤΣΗΣ- Β. ΚΑΜΠ 
Διεύθυνση:ΚΛΕΜΑΝΣΩ 10 
Πόλη:ΠΡΕΒΕΖΑ Νομός:ΠΡΕΒΕΖΑΣ 
Τηλέφωνο:0682 026665 Fax: 
Έτος Ίδρυσης:1991     

Προσωπικό1996199719981999
Μόνιμο:
Εποχιακό:

Χώρος κτιρίων125m2 Όγκος κτιρίων0m3 

Δραστηριότητες Επιχείρησης
ΕΡΓ. ΗΛΕΚ. ΕΙΔΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ 

Σχόλια για τα παραγώμενα προϊόντα
ΤΙΜΕΣ ΛΙΑΝΙΚΗΣ 

Γενικά Σχόλια
ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ 

Οικονομικά στοιχεία1996199719981999
Κύκλος Εργασιών:35000000 36000000 38000000 40000000 
Κέρδη προ φόρων
Πάγιο Ενεργητικό
Κυκλοφορούν Ενεργητικό
'Ιδια Κεφάλαια
Υποχρεώσεις

Παραγώμενα Προϊόντα 1996199719981999  
ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΕΙΔΗ ΤΕΜ  
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΕΙΔΗ ΤΕΜ  

Πωλήσεις Προϊόντων1996199719981999  
ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΕΙΔΗ 20 30 40 ΤΕΜ  
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΕΙΔΗ 45 50 60 ΤΕΜ  


Τα καταχωρημένα στοιχεία στη βάση δεδομένων προέρχονται από προσωπική συνέντευξη με τον επιχειρηματία και καταχωρούνται με σύμφωνη γνώμη αυτού

Τα οικονομικά στοιχεία των επιχειρήσεων καταχωρούνται με την σύμφωνη γνώμη των επιχειρηματιών