ΜΠΕΛΛΟΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ - ΑΤΟΜΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΙΣΗ

Υπεύθυνος:ΜΠΕΛΛΟΣ 
Διεύθυνση:ΚΟΜΜΕΝΟΥ 5 
Πόλη:ΑΡΤΑ Νομός:ΑΡΤΑΣ 
Τηλέφωνο:0681 022623 Fax: 
Έτος Ίδρυσης:1985     

Προσωπικό1996199719981999
Μόνιμο:
Εποχιακό:

Χώρος κτιρίων150m2 Όγκος κτιρίων0m3 

Δραστηριότητες Επιχείρησης
ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΕΙΟ 

Σχόλια για τα παραγώμενα προϊόντα
ΤΙΜΕΣ ΛΙΑΝΙΚΗΣ 

Γενικά Σχόλια
ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ 

Οικονομικά στοιχεία1996199719981999
Κύκλος Εργασιών:70000000 72000000 75000000 75000000 
Κέρδη προ φόρων
Πάγιο Ενεργητικό
Κυκλοφορούν Ενεργητικό
'Ιδια Κεφάλαια
Υποχρεώσεις

Παραγώμενα Προϊόντα 1996199719981999  
ΖΑΧΑΡΩΔΗ   
ΓΛΥΚΑ   

Πωλήσεις Προϊόντων1996199719981999  
ΖΑΧΑΡΩΔΗ   
ΓΛΥΚΑ   


Τα καταχωρημένα στοιχεία στη βάση δεδομένων προέρχονται από προσωπική συνέντευξη με τον επιχειρηματία και καταχωρούνται με σύμφωνη γνώμη αυτού

Τα οικονομικά στοιχεία των επιχειρήσεων καταχωρούνται με την σύμφωνη γνώμη των επιχειρηματιών