ΜΑΝΙΚΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ - ΑΤΟΜΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

Υπεύθυνος:Ε. ΜΑΝΙΚΑΣ 
Διεύθυνση:ΑΜΑΛΙΑΣ 11 
Πόλη:ΠΡΕΒΕΖΑ Νομός:ΠΡΕΒΕΖΑΣ 
Τηλέφωνο:0682 077682 Fax: 
Έτος Ίδρυσης:1983     

Προσωπικό1996199719981999
Μόνιμο:
Εποχιακό:

Χώρος κτιρίων58m2 Όγκος κτιρίων0m3 

Δραστηριότητες Επιχείρησης
ΓΑΛΑΚΤΟΠΩΛΕΙΟ 

Σχόλια για τα παραγώμενα προϊόντα
ΤΙΜΕΣ ΛΙΑΝΙΚΗΣ 

Γενικά Σχόλια
ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ 

Οικονομικά στοιχεία1996199719981999
Κύκλος Εργασιών:10000000 11000000 12000000 13000000 
Κέρδη προ φόρων
Πάγιο Ενεργητικό
Κυκλοφορούν Ενεργητικό
'Ιδια Κεφάλαια
Υποχρεώσεις

Παραγώμενα Προϊόντα 1996199719981999  
ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΑ   
ΑΝΑΨΥΚΤΙΚΑ   

Πωλήσεις Προϊόντων1996199719981999  
ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΑ   
ΑΝΑΨΥΚΤΙΚΑ   


Τα καταχωρημένα στοιχεία στη βάση δεδομένων προέρχονται από προσωπική συνέντευξη με τον επιχειρηματία και καταχωρούνται με σύμφωνη γνώμη αυτού

Τα οικονομικά στοιχεία των επιχειρήσεων καταχωρούνται με την σύμφωνη γνώμη των επιχειρηματιών