ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ - ΑΤΟΜΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΙΣΗ

Υπεύθυνος:Κ. ΓΕΡΓΟΠΟΥΛΟΣ 
Διεύθυνση:ΚΑΜΗΛΩΝ 1 ΑΡΤΑ 
Πόλη:ΑΡΤΑ Νομός:ΑΡΤΑΣ 
Τηλέφωνο:0681 070993 Fax: 
Έτος Ίδρυσης:1991     

Προσωπικό1996199719981999
Μόνιμο:
Εποχιακό:

Χώρος κτιρίων32m2 Όγκος κτιρίων0m3 

Δραστηριότητες Επιχείρησης
ΕΙΔΗ ΟΙΚΟΔΟΜΩΝ 

Σχόλια για τα παραγώμενα προϊόντα
ΤΙΜΕΣ ΛΙΑΝΙΚΗΣ 

Γενικά Σχόλια
ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ 

Οικονομικά στοιχεία1996199719981999
Κύκλος Εργασιών:13000000 14000000 15000000 15000000 
Κέρδη προ φόρων
Πάγιο Ενεργητικό
Κυκλοφορούν Ενεργητικό
'Ιδια Κεφάλαια
Υποχρεώσεις

Παραγώμενα Προϊόντα 1996199719981999  
ΕΙΔΗ ΟΙΚΟΔΟΜΩΝ   

Πωλήσεις Προϊόντων1996199719981999  
ΕΙΔΗ ΟΙΚΟΔΟΜΩΝ   


Τα καταχωρημένα στοιχεία στη βάση δεδομένων προέρχονται από προσωπική συνέντευξη με τον επιχειρηματία και καταχωρούνται με σύμφωνη γνώμη αυτού

Τα οικονομικά στοιχεία των επιχειρήσεων καταχωρούνται με την σύμφωνη γνώμη των επιχειρηματιών