ΛΙΑΚΟΣ ΦΙΛΛΙΠΟΣ - ΑΤΟΜΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΙΣΗ

Υπεύθυνος:Φ. ΛΙΑΚΟΣ 
Διεύθυνση:ΚΑΜΗΛΩΝ 3 ΑΡΤΑ 
Πόλη:ΑΡΤΑ Νομός:ΑΡΤΑΣ 
Τηλέφωνο:0681 024151 Fax: 
Έτος Ίδρυσης:1989     

Προσωπικό1996199719981999
Μόνιμο:
Εποχιακό:

Χώρος κτιρίων120m2 Όγκος κτιρίων0m3 

Δραστηριότητες Επιχείρησης
ΠΩΛΗΣΗ ΑΝΑΠΗΡΙΚΩΝ - ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ 

Σχόλια για τα παραγώμενα προϊόντα
ΤΙΜΕΣ ΛΙΑΝΙΚΗΣ 

Γενικά Σχόλια
ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ 

Οικονομικά στοιχεία1996199719981999
Κύκλος Εργασιών:70000000 75000000 75000000 75000000 
Κέρδη προ φόρων
Πάγιο Ενεργητικό
Κυκλοφορούν Ενεργητικό
'Ιδια Κεφάλαια
Υποχρεώσεις

Παραγώμενα Προϊόντα 1996199719981999  
ΙΑΤΡΙΚΑ ΕΙΔΗ   
ΑΝΑΠΗΡΙΚΑ ΕΙΔΗ   

Πωλήσεις Προϊόντων1996199719981999  
ΙΑΤΡΙΚΑ ΕΙΔΗ   
ΑΝΑΠΗΡΙΚΑ ΕΙΔΗ   


Τα καταχωρημένα στοιχεία στη βάση δεδομένων προέρχονται από προσωπική συνέντευξη με τον επιχειρηματία και καταχωρούνται με σύμφωνη γνώμη αυτού

Τα οικονομικά στοιχεία των επιχειρήσεων καταχωρούνται με την σύμφωνη γνώμη των επιχειρηματιών