ΑΝΔΡΟΥΤΣΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ - ΑΤΟΜΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΙΣΗ

Υπεύθυνος:Κ. ΑΝΔΡΟΥΤΣΟΣ 
Διεύθυνση:ΚΟΜΜΕΝΟΥ 22 
Πόλη:ΑΡΤΑ Νομός:ΑΡΤΑΣ 
Τηλέφωνο:0681 078478 Fax: 
Έτος Ίδρυσης:1999     

Προσωπικό1996199719981999
Μόνιμο:
Εποχιακό:

Χώρος κτιρίων40m2 Όγκος κτιρίων0m3 

Δραστηριότητες Επιχείρησης
ΓΑΛΑΚΤΟΠΩΛΕΙΟ- ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΕΙΔΗ 

Σχόλια για τα παραγώμενα προϊόντα
ΤΙΜΕΣ ΛΙΑΝΙΚΗΣ 

Γενικά Σχόλια
ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ 

Οικονομικά στοιχεία1996199719981999
Κύκλος Εργασιών:20000000 
Κέρδη προ φόρων
Πάγιο Ενεργητικό
Κυκλοφορούν Ενεργητικό
'Ιδια Κεφάλαια
Υποχρεώσεις

Παραγώμενα Προϊόντα 1996199719981999  
ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ   
ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΑ   

Πωλήσεις Προϊόντων1996199719981999  
ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ   
ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΑ   


Τα καταχωρημένα στοιχεία στη βάση δεδομένων προέρχονται από προσωπική συνέντευξη με τον επιχειρηματία και καταχωρούνται με σύμφωνη γνώμη αυτού

Τα οικονομικά στοιχεία των επιχειρήσεων καταχωρούνται με την σύμφωνη γνώμη των επιχειρηματιών