ΚΥΡΚΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ - ΑΤΟΜΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

Υπεύθυνος:Γ. ΚΥΡΚΟΣ 
Διεύθυνση:ΑΝΕΞΑΡΤΗΣΙΑΣ 12 
Πόλη:ΙΩΑΝΝΙΝΑ Νομός:ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 
Τηλέφωνο:0651 020406 Fax:0651 020406 
Έτος Ίδρυσης:1949     

Προσωπικό1996199719981999
Μόνιμο:
Εποχιακό:    

Χώρος κτιρίων580m2 Όγκος κτιρίωνm3 

Δραστηριότητες Επιχείρησης
 

Σχόλια για τα παραγώμενα προϊόντα
ΤΙΜΕΣ ΛΙΑΝΙΚΗΣ 

Γενικά Σχόλια
Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΛΛΑΞΕ ΝΟΜΙΚΗ ΜΟΡΦΗ ΑΠΌ Ο.Ε. ΣΕ ΑΤΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΣΥ ΚΑΙ ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΑΛΛΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ. 

Οικονομικά στοιχεία1996199719981999
Κύκλος Εργασιών:  30000000 30000000 
Κέρδη προ φόρων    
Πάγιο Ενεργητικό  100000000 100000000 
Κυκλοφορούν Ενεργητικό    
'Ιδια Κεφάλαια  100000000 100000000 
Υποχρεώσεις    


Τα καταχωρημένα στοιχεία στη βάση δεδομένων προέρχονται από προσωπική συνέντευξη με τον επιχειρηματία και καταχωρούνται με σύμφωνη γνώμη αυτού

Τα οικονομικά στοιχεία των επιχειρήσεων καταχωρούνται με την σύμφωνη γνώμη των επιχειρηματιών