ΜΑΞΙΜΟΣ ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ - Ο.Ε.

Υπεύθυνος:ΜΑΞ. ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ 
Διεύθυνση:ΑΡΑΧΘΟΥ & ΚΑΜΗΛΩΝ 3 
Πόλη:ΑΡΤΑ Νομός:ΑΡΤΑΣ 
Τηλέφωνο:0681 074457 Fax: 
Έτος Ίδρυσης:1980     

Προσωπικό1996199719981999
Μόνιμο:
Εποχιακό:

Χώρος κτιρίων400m2 Όγκος κτιρίων0m3 

Δραστηριότητες Επιχείρησης
ΠΩΛΗΣΗ ΧΟΝΔΡΙΚΗ ΛΙΑΝΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ 

Σχόλια για τα παραγώμενα προϊόντα
ΤΙΜΕΣ ΛΙΑΝΙΚΗΣ 

Γενικά Σχόλια
ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ 

Οικονομικά στοιχεία1996199719981999
Κύκλος Εργασιών:150000000 160000000 165000000 170000000 
Κέρδη προ φόρων
Πάγιο Ενεργητικό
Κυκλοφορούν Ενεργητικό
'Ιδια Κεφάλαια
Υποχρεώσεις

Παραγώμενα Προϊόντα 1996199719981999  
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΤΕΜ  
ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΤΕΜ  

Πωλήσεις Προϊόντων1996199719981999  
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ 150 160 160 ΤΕΜ  
ΕΡΓΑΛΕΙΑ 1000 1100 1200 ΤΕΜ  


Τα καταχωρημένα στοιχεία στη βάση δεδομένων προέρχονται από προσωπική συνέντευξη με τον επιχειρηματία και καταχωρούνται με σύμφωνη γνώμη αυτού

Τα οικονομικά στοιχεία των επιχειρήσεων καταχωρούνται με την σύμφωνη γνώμη των επιχειρηματιών