ΠΕΤΑΝΙΤΗΣ ΠΕΤΡΟΣ - ΑΤΟΜΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΙΣΗ

Υπεύθυνος:Π. ΠΕΤΑΝΙΤΗΣ 
Διεύθυνση:ΜΑΞ. ΓΡΑΙΚΟΥ & ΚΑΜΗΛΩΝ 
Πόλη:ΑΡΤΑ Νομός:ΑΡΤΑΣ 
Τηλέφωνο:0681 026931 Fax: 
Έτος Ίδρυσης:1992     

Προσωπικό1996199719981999
Μόνιμο:
Εποχιακό:

Χώρος κτιρίων50m2 Όγκος κτιρίων0m3 

Δραστηριότητες Επιχείρησης
ΠΩΛΗΣΗ - SERVICE ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΙΚΩΝ 

Σχόλια για τα παραγώμενα προϊόντα
ΤΙΜΕΣ ΛΙΑΝΙΚΗΣ 

Γενικά Σχόλια
ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ 

Οικονομικά στοιχεία1996199719981999
Κύκλος Εργασιών:70000000 80000000 82000000 81000000 
Κέρδη προ φόρων
Πάγιο Ενεργητικό
Κυκλοφορούν Ενεργητικό
'Ιδια Κεφάλαια
Υποχρεώσεις

Παραγώμενα Προϊόντα 1996199719981999  
ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΙΚΑ ΤΕΜ  

Πωλήσεις Προϊόντων1996199719981999  
ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΙΚΑ 40 40 40 ΤΕΜ  


Τα καταχωρημένα στοιχεία στη βάση δεδομένων προέρχονται από προσωπική συνέντευξη με τον επιχειρηματία και καταχωρούνται με σύμφωνη γνώμη αυτού

Τα οικονομικά στοιχεία των επιχειρήσεων καταχωρούνται με την σύμφωνη γνώμη των επιχειρηματιών