ΔΗΜΗΤΡΕΛΙΑ ΕΛΕΝΗ - ΑΤΟΜΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΙΣΗ

Υπεύθυνος:ΕΛ. ΔΗΜΗΤΡΕΛΙΑ 
Διεύθυνση:ΑΝΕΞΑΡΤΗΣΙΑΣ 14 
Πόλη:ΑΡΤΑ Νομός:ΑΡΤΑΣ 
Τηλέφωνο:0681 023428 Fax: 
Έτος Ίδρυσης:1992     

Προσωπικό1996199719981999
Μόνιμο:
Εποχιακό:

Χώρος κτιρίων43m2 Όγκος κτιρίων0m3 

Δραστηριότητες Επιχείρησης
FAST FOOD 

Σχόλια για τα παραγώμενα προϊόντα
ΤΙΜΕΣ ΛΙΑΝΙΚΗΣ 

Γενικά Σχόλια
ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ 

Οικονομικά στοιχεία1996199719981999
Κύκλος Εργασιών:9000000 10000000 11000000 11000000 
Κέρδη προ φόρων
Πάγιο Ενεργητικό
Κυκλοφορούν Ενεργητικό
'Ιδια Κεφάλαια
Υποχρεώσεις

Παραγώμενα Προϊόντα 1996199719981999  
ΣΑΝΤΟΥΪΤΣ   
ΑΝΑΨΥΚΤΙΚΑ   

Πωλήσεις Προϊόντων1996199719981999  
ΣΑΝΤΟΥΪΤΣ   
ΑΝΑΨΥΚΤΙΚΑ   


Τα καταχωρημένα στοιχεία στη βάση δεδομένων προέρχονται από προσωπική συνέντευξη με τον επιχειρηματία και καταχωρούνται με σύμφωνη γνώμη αυτού

Τα οικονομικά στοιχεία των επιχειρήσεων καταχωρούνται με την σύμφωνη γνώμη των επιχειρηματιών