ΣΟΥΡΤΗΣ ΜΑΡΚΟΣ - ΑΤΟΜΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΙΣΗ

Υπεύθυνος:Μ. ΣΟΥΡΤΗΣ 
Διεύθυνση:ΜΑΞ. ΓΡΑΙΚΟΥ 71 
Πόλη:ΑΡΤΑ Νομός:ΑΡΤΑΣ 
Τηλέφωνο:0681 073001 Fax: 
Έτος Ίδρυσης:1968     

Προσωπικό1996199719981999
Μόνιμο:
Εποχιακό:

Χώρος κτιρίων65m2 Όγκος κτιρίων0m3 

Δραστηριότητες Επιχείρησης
ΜΑΖΕΔΟΨΗΤΟΠΩΛΕΙΟ 

Σχόλια για τα παραγώμενα προϊόντα
ΤΙΜΕΣ ΛΙΑΝΙΚΗΣ 

Γενικά Σχόλια
ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ 

Οικονομικά στοιχεία1996199719981999
Κύκλος Εργασιών:6000000 10000000 11000000 9000000 
Κέρδη προ φόρων
Πάγιο Ενεργητικό
Κυκλοφορούν Ενεργητικό
'Ιδια Κεφάλαια
Υποχρεώσεις

Παραγώμενα Προϊόντα 1996199719981999  
ΦΑΓΗΤΑ   
ΟΙΝΟΣ   

Πωλήσεις Προϊόντων1996199719981999  
ΦΑΓΗΤΑ   
ΟΙΝΟΣ   


Τα καταχωρημένα στοιχεία στη βάση δεδομένων προέρχονται από προσωπική συνέντευξη με τον επιχειρηματία και καταχωρούνται με σύμφωνη γνώμη αυτού

Τα οικονομικά στοιχεία των επιχειρήσεων καταχωρούνται με την σύμφωνη γνώμη των επιχειρηματιών