ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΙΤΣΙΚΑΣ - ΑΤΟΜΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

Υπεύθυνος:ΤΣΙΤΣΙΚΑΣ 
Διεύθυνση:3ο ΧΙΛ ΑΡΤΑΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 47100 
Πόλη:ΑΡΤΑ Νομός:ΑΡΤΑΣ 
Τηλέφωνο:0681 051632 Fax:0681 051632 
Έτος Ίδρυσης:1982     

Προσωπικό1996199719981999
Μόνιμο:
Εποχιακό:

Χώρος κτιρίων500m2 Όγκος κτιρίων2500m3 

Δραστηριότητες Επιχείρησης
ΒΙΟΤΕΧΝΙΑ ΠΛΕΚΤΩΝ 

Σχόλια για τα παραγώμενα προϊόντα
ΤΙΜΕΣ ΛΙΑΝΙΚΗΣ 

Γενικά Σχόλια
ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ 

Οικονομικά στοιχεία1996199719981999
Κύκλος Εργασιών:18000000 20000000 22000000 25000000 
Κέρδη προ φόρων
Πάγιο Ενεργητικό
Κυκλοφορούν Ενεργητικό
'Ιδια Κεφάλαια
Υποχρεώσεις


Τα καταχωρημένα στοιχεία στη βάση δεδομένων προέρχονται από προσωπική συνέντευξη με τον επιχειρηματία και καταχωρούνται με σύμφωνη γνώμη αυτού

Τα οικονομικά στοιχεία των επιχειρήσεων καταχωρούνται με την σύμφωνη γνώμη των επιχειρηματιών