ΛΗΞΟΥΡΙΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ - ΑΤΟΜΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

Υπεύθυνος:Γ. ΛΗΞΟΥΡΙΩΤΗΣ 
Διεύθυνση:ΑΜΑΛΙΑΣ 20 
Πόλη:ΠΡΕΒΕΖΑ Νομός:ΠΡΕΒΕΖΑΣ 
Τηλέφωνο:0682 073032 Fax: 
Έτος Ίδρυσης:1992     

Προσωπικό1996199719981999
Μόνιμο:
Εποχιακό:

Χώρος κτιρίων75m2 Όγκος κτιρίων0m3 

Δραστηριότητες Επιχείρησης
ΜΑΝΑΒΙΚΟ 

Σχόλια για τα παραγώμενα προϊόντα
ΤΙΜΕΣ ΛΙΑΝΙΚΗΣ 

Γενικά Σχόλια
ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ 

Οικονομικά στοιχεία1996199719981999
Κύκλος Εργασιών:5000000 6000000 6000000 5000000 
Κέρδη προ φόρων
Πάγιο Ενεργητικό
Κυκλοφορούν Ενεργητικό
'Ιδια Κεφάλαια
Υποχρεώσεις

Παραγώμενα Προϊόντα 1996199719981999  
ΕΙΔΗ ΜΑΝΑΒΙΚΗΣ   
ΛΑΧΑΝΙΚΑ   
ΦΡΟΥΤΑ   

Πωλήσεις Προϊόντων1996199719981999  
ΕΙΔΗ ΜΑΝΑΒΙΚΗΣ   
ΛΑΧΑΝΙΚΑ   
ΦΡΟΥΤΑ   


Τα καταχωρημένα στοιχεία στη βάση δεδομένων προέρχονται από προσωπική συνέντευξη με τον επιχειρηματία και καταχωρούνται με σύμφωνη γνώμη αυτού

Τα οικονομικά στοιχεία των επιχειρήσεων καταχωρούνται με την σύμφωνη γνώμη των επιχειρηματιών