ΚΩΣΤΑΝΤΗΣ ΧΡ.- Ε. ΚΑΤΣΙΝΟΣ - Ο.Ε.

Υπεύθυνος:ΧΡ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΗΣ 
Διεύθυνση:ΒΑΣ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 72 
Πόλη:ΑΡΤΑ Νομός:ΑΡΤΑΣ 
Τηλέφωνο:0681 027959 Fax: 
Έτος Ίδρυσης:1966     

Προσωπικό1996199719981999
Μόνιμο:
Εποχιακό:

Χώρος κτιρίων62m2 Όγκος κτιρίων186m3 

Δραστηριότητες Επιχείρησης
ΒΙΟΤΕΧΝΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΟΔΟΝΤΟΣΤΟΙΧΙΩΝ 

Σχόλια για τα παραγώμενα προϊόντα
ΤΙΜΕΣ ΛΙΑΝΙΚΗΣ 

Γενικά Σχόλια
ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ 

Οικονομικά στοιχεία1996199719981999
Κύκλος Εργασιών:9000000 9000000 9000000 10000000 
Κέρδη προ φόρων
Πάγιο Ενεργητικό
Κυκλοφορούν Ενεργητικό
'Ιδια Κεφάλαια
Υποχρεώσεις


Τα καταχωρημένα στοιχεία στη βάση δεδομένων προέρχονται από προσωπική συνέντευξη με τον επιχειρηματία και καταχωρούνται με σύμφωνη γνώμη αυτού

Τα οικονομικά στοιχεία των επιχειρήσεων καταχωρούνται με την σύμφωνη γνώμη των επιχειρηματιών