ΡΟΥΜΠΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ - ΑΤΟΜΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

Υπεύθυνος:Γ. ΡΟΥΜΠΗΣ 
Διεύθυνση:ΡΗΓΑ ΦΕΡΑΙΟΥ 40 
Πόλη:ΠΡΕΒΕΖΑ Νομός:ΠΡΕΒΕΖΑΣ 
Τηλέφωνο:0682 079751 Fax: 
Έτος Ίδρυσης:1985     

Προσωπικό1996199719981999
Μόνιμο:
Εποχιακό:

Χώρος κτιρίων95m2 Όγκος κτιρίων0m3 

Δραστηριότητες Επιχείρησης
ΜΙΝΙ ΜΑΡΚΕΤ 

Σχόλια για τα παραγώμενα προϊόντα
ΤΙΜΕΣ ΛΙΑΝΙΚΗΣ 

Γενικά Σχόλια
ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ 

Οικονομικά στοιχεία1996199719981999
Κύκλος Εργασιών:20000000 22000000 22000000 23000000 
Κέρδη προ φόρων
Πάγιο Ενεργητικό
Κυκλοφορούν Ενεργητικό
'Ιδια Κεφάλαια
Υποχρεώσεις

Παραγώμενα Προϊόντα 1996199719981999  
ΕΙΔΗ ΣΟΥΠΕΡ ΜΑΡΚΕΤ   

Πωλήσεις Προϊόντων1996199719981999  
ΕΙΔΗ ΣΟΥΠΕΡ ΜΑΡΚΕΤ   


Τα καταχωρημένα στοιχεία στη βάση δεδομένων προέρχονται από προσωπική συνέντευξη με τον επιχειρηματία και καταχωρούνται με σύμφωνη γνώμη αυτού

Τα οικονομικά στοιχεία των επιχειρήσεων καταχωρούνται με την σύμφωνη γνώμη των επιχειρηματιών