ΚΩΣΤΑΣ ΚΡΑΒΑΡΗΣ - ΑΤΟΜΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

Υπεύθυνος:Κ. ΚΡΑΒΑΡΗΣ 
Διεύθυνση:28ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 26 
Πόλη:ΙΩΑΝΝΙΝΑ Νομός:ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 
Τηλέφωνο:0651 021444 Fax: 
Έτος Ίδρυσης:1972     

Προσωπικό1996199719981999
Μόνιμο:
Εποχιακό:

Χώρος κτιρίων110m2 Όγκος κτιρίων440m3 

Δραστηριότητες Επιχείρησης
ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΝΔΡΙΚΩΝ ΡΟΥΧΩΝ 

Σχόλια για τα παραγώμενα προϊόντα
ΛΙΑΝΙΚΗ ΠΩΛΗΣΗ 

Γενικά Σχόλια
ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ 

Οικονομικά στοιχεία1996199719981999
Κύκλος Εργασιών:55000000 55000000 60000000 70000000 
Κέρδη προ φόρων
Πάγιο Ενεργητικό
Κυκλοφορούν Ενεργητικό
'Ιδια Κεφάλαια
Υποχρεώσεις


Τα καταχωρημένα στοιχεία στη βάση δεδομένων προέρχονται από προσωπική συνέντευξη με τον επιχειρηματία και καταχωρούνται με σύμφωνη γνώμη αυτού

Τα οικονομικά στοιχεία των επιχειρήσεων καταχωρούνται με την σύμφωνη γνώμη των επιχειρηματιών