ΡΗΓΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ - ΑΤΟΜΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

Υπεύθυνος:Π. ΡΗΓΑΣ 
Διεύθυνση:ΑΜΑΛΙΑΣ 35 
Πόλη:ΠΡΕΒΕΖΑ Νομός:ΠΡΕΒΕΖΑΣ 
Τηλέφωνο:0682 073055 Fax: 
Έτος Ίδρυσης:1968     

Προσωπικό1996199719981999
Μόνιμο:
Εποχιακό:

Χώρος κτιρίων75m2 Όγκος κτιρίων0m3 

Δραστηριότητες Επιχείρησης
ΥΑΛΙΚΑ 

Σχόλια για τα παραγώμενα προϊόντα
ΤΙΜΕΣ ΛΙΑΝΙΚΗΣ 

Γενικά Σχόλια
ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ 

Οικονομικά στοιχεία1996199719981999
Κύκλος Εργασιών:6000000 7000000 9000000 10000000 
Κέρδη προ φόρων
Πάγιο Ενεργητικό
Κυκλοφορούν Ενεργητικό
'Ιδια Κεφάλαια
Υποχρεώσεις

Παραγώμενα Προϊόντα 1996199719981999  
ΥΑΛΙΚΑ   
ΕΙΔΗ ΔΩΡΩΝ   

Πωλήσεις Προϊόντων1996199719981999  
ΥΑΛΙΚΑ   
ΕΙΔΗ ΔΩΡΩΝ   


Τα καταχωρημένα στοιχεία στη βάση δεδομένων προέρχονται από προσωπική συνέντευξη με τον επιχειρηματία και καταχωρούνται με σύμφωνη γνώμη αυτού

Τα οικονομικά στοιχεία των επιχειρήσεων καταχωρούνται με την σύμφωνη γνώμη των επιχειρηματιών